Cả nước có 1.285 điểm 10 thi THPT Quốc gia 2019

Trong đó, theo thống kê của Bộ GD-ĐT cả nước có 1.270 điểm mới (Ngoại ngữ chỉ tính tiếng Anh).

Tuy nhiên các môn Ngoại Ngữ khác bao gồm: Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Đức, Tiếng Nhật có thêm 15 điểm 10 nữa. 

Như vậy kỳ thi THPT Quốc gia 2019 có 1.285 điểm 10.

 

Số điểm 10 các môn thi cụ thể như sau:

MÔN

SỐ ĐIỂM 10

Toán

12

Vật lý

2

Hóa học

12

Ngữ Văn

0

Ngoại ngữ

314 ( Tiếng Anh có 299 điểm 10)

Sinh học

39

Địa Lý

42

Lịch sử

80

Giáo dục công dân

784

Tổng

1.285

 Lê Huyền