Bộ GD-ĐT vừa có văn bản gửi các trường đại học, cao đẳng, học viện, trung cấp sư phạm về việc triển khai công tác đào tạo từ xa nhằm ứng phó với dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT yêu cầu các đại học, trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm tích cực thực hiện các phương án phòng chống dịch phù hợp với điều kiện và đặc điểm của từng cơ sở đào tạo.

"Thời gian vừa qua, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch và kế hoạch năm học, một số cơ sở đào tạo đã chủ động triển khai các phương thức đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến", Bộ GD-ĐT cho biết.

Do đó, Bộ GD-ĐT yêu cầu cơ sở đào tạo căn cứ vào đặc điểm, yêu cầu của chương trình đào tạo, cơ sở đào tạo có thể sử dụng các phương thức đào tạo từ xa đối với một số học phần phù hợp, áp dụng cho các khoá đào tạo chính quy, vừa làm vừa học trong thời gian học sinh, sinh viên không học tập trung do dịch Covid-19.

Trong đó, Bộ khuyến khích sử dụng phương thức đào tạo trực tuyến qua mạng; bảo đảm chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra của từng học phần và chương trình đào tạo.  

 

Ngoài ra, các cơ sở đào tạo cần phải đảm bảo các điều kiện cần thiết, tổ chức đào tạo từ xa phù hợp với phương thức đào tạo từ xa mà cơ sở đào tạo lựa chọn gồm: hệ thống kỹ thuật hỗ trợ, học liệu, giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý… và các điều kiện khác theo yêu cầu của chương trình đào tạo, theo quy định.

Các cơ sở cũng phải xây dựng các tài liệu hướng dẫn cho giảng viên, cán bộ quản lý, người học về các kỹ năng cần thiết để dạy-học từ xa (ví dụ: kỹ năng sử dụng máy tính, thiết bị di động,…); quy trình và cách thức tổ chức dạy-học theo phương thức đào tạo từ xa; quy trình kiểm tra, đánh giá kết quả học tập.

Giảng viên, cán bộ hỗ trợ học tập, cán bộ quản lý, người học cần phải được thông báo đầy đủ thông tin về tài liệu hướng dẫn đào tạo từ xa, học liệu, kế hoạch học tập, kiểm tra, đánh giá,…, bảo đảm có sự chuẩn bị, thực hiện thống nhất giữa cơ sở đào tạo và người học khi tổ chức thực hiện.

Các cơ sở giáo dục sẽ phải bảo đảm chương trình, chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm giải trình; cập nhật việc triển khai đào tạo từ xa về Bộ GD-ĐT.

Thúy Nga

Nhiều trường đại hoc cho nghỉ hết tháng 3 tránh Covid-19

Nhiều trường đại hoc cho nghỉ hết tháng 3 tránh Covid-19

- Trước diễn biến dịch Covid-19, các trường ĐH đồng loạt cho sinh viên nghỉ hết tháng 3.