- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố phổ điểm các môn thi và phổ điểm 6 khối thi của thí sinh đăng ký xét tuyển vào ĐH, CD tại 70 cụm thi do trường ĐH chủ trì. Mục đích của việc công bố phổ điểm là để các trường và thí sinh tham khảo trong đăng ký xét tuyển vào ĐH, CĐ sắp tới.

Độc giả xem phổ điểm tại đây.

Kết quả cho thấy trừ các khối thi D, D1 có điểm trung bình dưới 15, khối C có điểm trung bình xấp xỉ 15, các khối thi còn lại đều có điểm trung bình trên 15.

Điều này là do phổ điểm các môn tự nhiên như Toán, Lý, Hóa lệch về phía điểm cao còn phổ điểm của môn Tiếng Anh lệch về phía điểm thấp.

Cụ thể, theo thống kê của Bộ GD-ĐT từ điểm của các thí sinh dự thi tại 70 cụm thi do các trường ĐH chủ trì, môn Toán có tổng số 569.681 thí sinh dự thi, có 8 điểm 10 và điểm trung bình là 5,02.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm môn Toán

Trung vị của điểm số môn Toán là 5,25. Điểm số nhiều nhất của môn Toán là 6,25.

Môn Ngữ văn có 554.861 thí sinh dự thi, không có điểm 10 tuyệt đối chỉ có 14 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm môn Ngữ văn.

Điểm trung bình môn Ngữ văn là 5,15. Trung vị của điểm số môn Ngữ văn là 5,25 và mức điểm nhiều nhất là 6,25.

Môn Lịch sử có 87.367 thí sinh dự thi, có 5 điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

 Phổ điểm môn Lịch sử.

Điểm trung bình của môn Lịch sử là 4,32. Trung vị điểm số môn Lịch sử là 4,25 và điểm số nhiều nhất là 3.

Môn Địa lí có 191.810 thí sinh dự thi, có 9 điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

 Phổ điểm môn Địa lí

Điểm trung bình của môn Địa lí là 5,27. Trung vị điểm số môn Địa lí là 5,25 và điểm số nhiều nhất là 5 điểm.

Môn Vật lí có 341.982 thí sinh dự thi. Có 14 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm môn Vật lí.

Điểm trung bình môn vật lí là 6,02. Trung vị điểm số môn Vật lí là 6,2 và điểm có nhiều nhất là 6,6.

Môn Hóa học có 313.317 thí sinh dự thi, có 15 điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

 Phổ điểm môn Hóa học

Điểm trung bình môn Hóa là 5,48. Trung vị điểm số môn Hóa học là 5,4 và mức điểm có nhiều nhất là 5,4.

 

Môn Sinh học có 108.705 thí sinh dự thi, có 6 điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm môn Sinh học

Điểm trung bình môn Sinh học là 5,26. Trung vị điểm số môn Sinh học là 5,2 và mức điểm nhiều nhất là 4,4.

Môn Tiếng Anh có 472.000 thí sinh dự thi, có 10 điểm 10 tuyệt đối.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm môn Tiếng Anh

Điểm trung bình của môn Tiếng Anh khá thấp, chỉ đạt 3,48 điểm. Trung vị điểm số của môn Tiếng Anh là 3. Điểm số có nhiều nhất là 2,4.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm khối A

Đối với phổ điểm các khối thi, có thể thấy đối với khối A (Toán – Lí - Hóa), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 18-19 điểm. Mức điểm nhiều nhất là 18,5.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

 Phổ điểm khối A1.

Đối với khối A1 (Toán – Lí - Anh), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 15,25-16,25. Mức điểm nhiều nhất là 15,5.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

 Phổ điểm khối B.

Đối với khối B (Toán – Hóa - Sinh), đỉnh của phổ điểm khá bằng, dải đều từ 12,5-19,25.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm khối C.

Đối với khối C (Văn – Sử - Địa), đỉnh của phổ điểm tập trung ở mức 13-17,5 điểm.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm khối D.

Đối với khối D (Toán – Văn – Ngoại ngữ), đỉnh của phổ điểm tập trung từ 12-14 điểm.

Bộ GD-ĐT công bố phổ điểm của thí sinh xét tuyển đại học

Phổ điểm khối D1

Đối với khối D1 (Toán – Văn - Anh), đỉnh của phổ điểm nằm ở mức 12-14 điểm.

Lê Văn - Nguyễn Thảo

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 ở TP.HCM

Phổ điểm các môn thi THPT quốc gia 2018 ở TP.HCM

Sở GD-ĐT TP.HCM đã công bố điểm thi THPT quốc gia 2018. Để thí sinh và phụ huynh tham khảo xét tuyển đại học sắp tới, VietNamNet cung cấp phổ điểm cụ thể các môn thi của thí sinh ở địa phương này. 

Hà Nội có 46 điểm 10, vắng bóng Toán và Văn

Hà Nội có 46 điểm 10, vắng bóng Toán và Văn

Theo thống kê từ điểm thi THPT quốc gia năm 2018, Hà Nội có 46 bài thi đạt điểm 10, tuy nhiên mức điểm này không xuất hiện ở 2 môn Toán và Ngữ văn.

Nam Định có hơn 12.000 bài thi tiếng Anh dưới trung bình

Nam Định có hơn 12.000 bài thi tiếng Anh dưới trung bình

Theo thống kê từ điểm thi THPT quốc gia năm 2018, Nam Định chỉ có 14 điểm 10, điểm bình quân các môn hầu hết thấp hơn so với năm ngoái. Đặc biệt có hơn 12.000 bài thi tiếng Anh có điểm dưới trung bình.