- Bộ GD-ĐT vừa có văn bản hướng dẫn các tỉnh, thành phố quản lý việc dạy học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Theo đó, Bộ cho rằng hiện nay đang xảy ra tình trạng các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ép buộc giáo viên phải đi học ngoại ngữ, tin học để hoàn thiện đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ nhằm mục đích chuẩn hóa trình độ theo quy định.

Việc tổ chức dạy học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học còn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, thậm chí có nơi còn để xảy ra tiêu cực và vi phạm.

Vì vậy, để quản lý chặt chẽ việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ bảo đảm chất lượng và không để xảy ra tiêu cực, vi phạm, Bộ GD-ĐT đề nghị các bên liên quan thông tin tới giáo viên nội dung Công văn về việc triển khai thực hiện mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông để giáo viên hiểu rõ việc chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp chưa yêu cầu ngay giáo viên phải đạt trình độ ngoại ngữ, tin học.

Thứ hai là việc học tập, bồi dưỡng để đạt trình độ ngoại ngữ, tin học sẽ do giáo viên chủ động, bố trí sắp xếp lịch học, thời gian học để không ảnh hưởng đến các hoạt động giảng dạy, giáo dục của nhà trường.

 

Tại thời điểm này, chỉ những giáo viên có nhu cầu thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thì mới cần phải bảo đảm có đủ trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo quy định.

Vì vậy, các cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông không được bắt buộc tất cả các giáo viên khi chuyển từ ngạch sang hạng chức danh nghề nghiệp phải có trình độ/chứng chỉ ngoại ngữ, tin học ngay theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Thứ ba, các tỉnh thành cần tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra của các lực lượng chức năng đối với các đơn vị tổ chức dạy, thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trên địa bàn, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời có biện pháp xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong việc tổ chức học, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học cũng như tổ chức dạy học không bảo đảm chất lượng.

  • Nguyễn Thảo