- Bộ Công thương vừa có thông báo chính thức về việc thực hiện kế luận thanh tra Trường ĐH Điện lực được dư luận phản ánh trong thời gian qua.

Theo đó, ngày 12/10, Bộ Công thương đã thành lập Tổ công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện Kết luận thanh tra về một số sai phạm, hạn chế của Trường ĐH Điện lực trong công tác tuyển sinh, liên kết đào tạo, quản lý chất lượng đào tạo…

Tổ công tác đã yêu cầu Trường ĐH Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện một việc như báo cáo việc thực hiện kết luận thanh tra 3 lần vào các ngày 31/10, 5/12 và 30/12.

Trường ĐH Điện lực cũng công khai kết luận thanh tra 8674/KL-BCT ngày 16/9 của Thanh tra Bộ Công thương đồng thời tiến hành rà soát các khoản thu, chi tài chính của một số lớp liên kết đào tạo, rà soát số sinh viên của các lớp liên thông, liên kết về điều kiện đầu vào, tuyển sinh, kết quả đào tạo, điều kiện tốt nghiệp…

Bộ Công thương lên tiếng về sai phạm ở Trường ĐH Điện lực
Trường ĐH Điện lực có nhiều sai phạm về tuyển sinh, đào tạo, thu chi hoc phí trong nhiều năm. 

Bên cạnh đó, Trường ĐH Điện lực cũng kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của trường khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót, tiến hành xử lý kỷ luật những tập thể, cá nhân có sai phạm.

"Việc thực hiện Kết luận thanh tra liên quan đến nhiều nội dung về công tác tuyển sinh, đào tạo, tài chính, xử lý kỷ luật... nên Trường Đại học Điện lực đang tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Bộ Công Thương" - thông báo cho hay.

 

Ngoài ra, Tập đoàn Điện lực, cơ quan chủ quản của Trường ĐH Điện lực cũng đã gửi văn bản tới các trường Cao đẳng nghề Điện, Cao đẳng Điện lực miền Trung, Cao đẳng điện lực TP. HCM yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định về tuyển sinh, quy định về đào tạo liên thông, liên kết và chấp hành đúng quy định về phí và lệ phí…

Trước đó, theo kết luận 8674/KL-BCT ngày 16/9 của Thanh tra Bộ Công Thương, Trường Đại học Điện lực đã vi phạm quy định về đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh khi báo cáo không trung thực với Bộ GD-ĐT về các điều kiện thực tế của trường nhằm tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Trong giai đoạn 2011-2015, trường đã tuyển sinh vượt chỉ tiêu được giao là 34.270 sinh viên. Ngoài ra, trong các năm từ 2011-2013, trường đã vi phạm Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ GD-ĐT khi tuyển 1.699 đối tượng có điểm thấp hơn điểm trúng tuyển do trường công bố.

Còn năm 2011, 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, trường đã tuyển sinh các đối tượng tốt nghiệp cao đẳng nghề liên thông lên đại học khi chưa được phép của Bộ GD-ĐT.

Kết luận cũng chỉ rõ, Trường ĐH Điện lực đã buông lỏng quản lý, giao cho đơn vị bên ngoài quản lý đào tạo hệ liên thông liên kết không đúng quy định; tuyển sinh vượt chỉ tiêu lớn dẫn đến quy mô vượt quá năng lực, không bảo đảm tiêu chí về tỷ lệ sinh viên và giảng viên theo quy định, dẫn đến hạn chế trong kiểm soát chất lượng đào tạo.

Công tác quản lý kết quả học tập của sinh viên hệ liên thông liên kết lỏng lẻo, thiếu kiểm soát. Nhà trường chỉ tiếp nhận kết quả điểm cuối cùng của các lớp để tổng hợp, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp.

Việc giảng dạy ở các lớp liên thông liên kết ngoài trường chủ yếu do giảng viên theo hình thức thỉnh giảng thực hiện; thuê khoán chuyên môn không được kiểm soát chặt chẽ theo quy định.

Cũng do đào tạo vượt chỉ tiêu nên trường không đủ số phôi bằng để cấp cho sinh viên tốt nghiệp. Thời điểm cuối năm 2015, trường còn nợ 18.585 bằng tốt nghiệp; tại thời điểm thanh tra còn nợ 3.634 bằng tốt nghiệp hệ liên thông đại học chính quy đã có chứng nhận tốt nghiệp năm 2015.

Lê Văn