Theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an, năm 2019, Học viện An ninh nhân dân tuyển 375 chỉ tiêu; Học Viện Cảnh sát nhân dân tuyển 675 chỉ tiêu; Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy 150 chỉ tiêu cho cả hai miền Nam và Bắc.

Hai trường đại học an ninh ở phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không tuyển sinh.

Trước đó 1 năm, (2018), hai trường thuộc khối công an là Trường ĐH Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân và Học viện Chính trị công an nhân dân không tuyển sinh đại học.

Như vậy chỉ trong 2 năm, 4/7 trường đại học, học viện thuộc khối Công an dừng tuyển sinh đại học.

 

Biến động chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công an trong 5 năm qua: 

Biến động tuyển sinh vào các trường công an trong 5 năm qua
Biến động tuyển sinh vào các trường công an trong 5 năm qua

Lê Huyền

Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam

Tạm dừng tuyển sinh đại học 2 trường đại học công an phía Nam

Theo dự thảo kế hoạch tuyển sinh từ Bộ Công an, hai trường đại học công an nhân dân ở phía Nam là Trường ĐH An ninh nhân dân và Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không có chỉ tiêu tuyển sinh đại học năm 2019.