Theo ông Đạo, bắt đầu từ hôm nay 28/4, nhà trường sẽ thực hiện các thủ tục cấp bằng cho sinh viên.

Dự kiến đến ngày 10/5/2021 sẽ hoàn thành cấp toàn bộ bằng tốt nghiệp cho sinh viên.

Tính đến nay (28/4/2021), số sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp chờ cấp bằng của Trường ĐH Tôn Đức Thắng là hơn 3.000 em.

Lễ tốt nghiệp cho sinh viên các đợt sẽ được tổ chức trong tháng 5/2021.

Trong trường hợp sinh viên mong muốn được nhận bằng sớm để bổ túc các hồ sơ liên quan có thể liên hệ với nhà trường (Khoa quản lý) để được giải quyết sớm.

Có quyền hiệu trưởng, bao giờ ĐH Tôn Đức Thắng cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên?
Trong tháng 5, Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên
 

Từ tháng 8/2020 ông Lê Vinh Danh bị đình chỉ chức hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng, sau đó là cách hết chức vụ trong Đảng và cách chức hiệu trưởng khiến Trường ĐH Tôn Đức Thắng không có người ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên. 

Do chưa kiện toàn tổ chức và nhân sự lãnh đạo nên Trường ĐH Tôn Đức Thắng chưa thực hiện cấp bằng tốt nghiệp do chưa có người ký và tổ chức lễ tốt nghiệp cho sinh viên.

Như vậy sau 8 tháng tốt nghiệp (kể từ đợt tốt nghiệp tháng 9) sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ được nhận bằng tốt nghiệp.

Lê Huyền

Ông Trần Trọng Đạo làm quyền hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Ông Trần Trọng Đạo làm quyền hiệu trưởng ĐH Tôn Đức Thắng

Hôm nay (27/4), ông Trần Trọng Đạo được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam công nhận làm quyền hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng.