Bài toán tính giá bóng chày có thể khiến nhiều người rối trí.

Đề bài viết: Một gậy bóng chày và một trái bóng chày có giá 1.10 đô la. Gậy bóng chày đắt hơn bóng chày 1 đô la. Hỏi bóng chày có giá bao nhiêu?

 
Bài toán tính giá bóng chày chỉ 10% giải được

Độc giả có thể đưa câu trả lời dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo(sưu tầm)