Bài toán quy chữ cái ra tiền Mỹ khiến người xem ngơ ngác vì không hiểu liệu phép toán này dựa theo quy tắc nào.

Dữ kiện của bài toán có thể nằm ở số lượng chữ cái hoặc màu sắc chữ cái. 

 
Bài toán tính đô la khiến người xem ngơ ngác

Độc giả có thể đưa đáp án phía dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo(sưu tầm)