Đếm hình là một dạng toán quen thuộc, tuy nhiên lại có rất nhiều đáp án khác nhau được đưa ra với mỗi bài toán này.

Bài toán đếm hình vuông dưới đây là một ví dụ. Bạn có thể đếm được bao nhiêu hình vuông?

 
bài toán, bài toán hay

Độc giả có thể đưa đáp án phía dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo(sưu tầm)