Theo phản ứng dây chuyền, ai trong số những người được đánh dấu A, B, C, D, E sẽ chết khi người E đẩy tảng đá?

bài toán, bài toán lạ, bài toán hay

 

Độc giả có thể đưa đáp án dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo (sưu tầm)