Theo phản ứng dây chuyền, ai trong số những người được đánh dấu A, B, C, D, E sẽ chết khi người E đẩy tảng đá?

Bài toán 'Ai sẽ chết' thách thức ngàn người giải

 

Độc giả có thể đưa đáp án dưới phần bình luận.

  • Nguyễn Thảo (sưu tầm)