ĐH Quốc gia TP.HCM vừa công bố học sinh của 150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào các đơn vị thành viên.

Cụ thể, Trường ĐH Bách khoa xét  từ 10-20% chỉ tiêu. Trường ĐH Bách khoa chỉ xét học sinh của 149 trường (trừ học sinh Trường Phổ thông thực hành Sư phạm An Giang).

Trường ĐH Khoa học tự nhiên xét tối đa 20% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Công nghệ Thông tin xét tối đa 18% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Kinh tế - Luật xét tối đa 15% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân xét từ 10%-15% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH Quốc tế xét  10%-20% tổng chỉ tiêu.

Trường ĐH An Giang xét tối đa 5% tổng chỉ tiêu.

150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
 
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học
150 trường phổ thông được ưu tiên xét tuyển vào 7 đại học

Lê Huyền

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố phương án tuyển sinh chính thức

ĐH Bách khoa TP.HCM công bố phương án tuyển sinh chính thức

Năm 2020, Trường ĐH Bách khoa TP.HCM thực hiện xét tuyển theo 5 phương thức, trong đó phần lớn xét từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT và kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức.