- 11 tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng từ năm 2008 đến nay chưa được công nhận văn bằng, 3 cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn đào tạo tiến sĩ theo quy định … Sự việc xảy ra tại Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.

Ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT vừa ký kết luận thanh tra số 12/KL-TTr về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học (ĐH) Tài nguyên và Môi trường TP. HCM. Kết luận cho thấy việc tổ chức, quản lý cũng như việc đảm bảo chất lượng của trường còn có những thiếu sót, sai phạm.

Tiến sĩ nước ngoài 10 năm chưa được công nhận bằng

Theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM chưa ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường cũng như chưa thành lập Hội đồng trường theo quy định tại Điều 16 của Luật Giáo dục Đại học và Điều 9 Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định 70/2014/QĐ-TTg. Trường có 1 hiệu trưởng, 3 hiệu phó nhưng qua kiểm tra hồ sơ, có 3 cán bộ quản lý chưa đạt chuẩn đào tạo tiến sĩ theo quy định của Luật Giáo dục ĐH.

11 tiến sĩ ngoại 10 năm chưa được công nhận văn bằng
Nguồn ảnh: Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM


Tại thời điểm thanh tra, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có 248  giảng viên cơ hữu, trong đó có 2 giáo sư, 11 phó giáo sư, 31 tiến sĩ, 190 thạc sĩ và 14 đại học.

Thanh tra Bộ GD-ĐT, kiểm tra 44 hồ sơ giảng viên cơ hữu của trường có trình độ tiến sĩ trở lên (2 giáo sư, 11 phó giáo sư, 31  tiến sĩ), có 11 tiến sĩ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp bằng từ năm 2008 nhưng đến nay chưa được công nhận văn bằng.

Trường có 39/44 hồ sơ giảng viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên dạy đại học.

 

Ngoài ra, ngành Kỹ thuật cấp thoát nước trình độ đại học chưa bảo đảm số lượng giảng viên cơ hữu. Số sinh viên chính quy trên một giảng viên quy đổi Khối ngành III và Khối ngành V cao hơn quy định theo Thông tư số 06/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018.

Sai phạm trong liên kết đào tạo

Thanh tra Bộ GD-ĐT cho biết, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM được Bộ GD-ĐT cấp phép đào tạo 5 chuyên ngành liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học.

Ngoài ra trường đang liên kết đào tạo trình độ đại học hệ vừa học vừa làm với 3 đơn vị (tổng số 190 học viên) được Bộ GD-ĐT cấp phép là Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tân Bách Khoa (Tây Ninh), Trường Trung cấp Nông lâm nghiệp Bình Dương và Trường ĐH An Giang.

 Tuy nhiên, năm 2017, trường tổ chức tuyển sinh và đào tạo 1 lớp liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học ngành Quản lý đất đai, đặt lớp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Bắc Bình (tỉnh Bình Thuận)  chưa đúng quy định của Bộ GD-ĐT, mở lớp khi  chưa xin phép Bộ GD-ĐT (số lượng học viên hiện đào tạo 14 người).

Cơ sở vật chất dạy học, Thanh tra Bộ nêu rõ, có 2 cơ sở đào tạo với tổng diện tích đất thuộc sở hữu hơn 6ha, nhưng chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đang thuê địa điểm đào tạo của Trường Dự bị Đại học TP.HCM

Năm 2017, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đăng ký kiểm định chất lượng nhưng chưa đạt yêu cầu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (có 15/61 tiêu chí chưa đạt)….

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Bộ GD-ĐT kiến nghị, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có các giải pháp khắc phục những thiếu sót, sai phạm trên, thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan.

Kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM hoàn thiện những thiếu sót, tăng cường quan lý trường trực thuộc. Bộ GD-ĐT tăng cường phối hợp quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục đại học do Bộ, ngành quản lý.

Lê Huyền