Từ điển Oxford vừa thông báo đại từ nhân xưng “Mx” (một dạng danh xưng giới tính giống như “Mr.”, “Mrs.”, “Ms.”, “Miss”) đã được đưa vào như một từ vựng chính thức.

Sự bổ sung này được cho là để phản ánh “những cuộc hội thoại thận trọng hơn về nhận dạng giới tính”.

Trong phần giải thích, từ điển Oxford viết: “Mx (danh từ): là một danh xưng được sử dụng trước họ hoặc họ tên đầy đủ của những người muốn tránh việc xác định giới tính của mình hoặc những người không muốn xác nhận giới tính của mình là nam hay nữ”.

 

Hồi đầu năm nay, Thụy Điển đã bổ sung đại từ chỉ giới tính trung lập “hen” vào từ điển (“han” bằng nghĩa với “he”, và “henne” bằng nghĩa với “she” trong tiếng Anh). Và hiện tại, đại từ này được sử dụng phổ biến trong truyền thông cũng như ở trường học.

Ngoài ra, từ điển Oxford còn bổ sung thêm từ “cisgender”.

  • Nguyễn Thảo