Mới đây, Hội đồng trường Trường ĐH Vinh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức kỳ họp thứ bảy để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng của trường.

Tại kỳ họp, Hội đồng trường ĐH Vinh đã thống nhất cao và quyết nghị thành lập 3 trường và 1 viện trực thuộc là Trường Sư phạm, Trường Kinh tế, Trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến.

Dự kiến thành lập mới 3 trường thuộc ĐH Vinh
TS Nguyễn Ngọc Hiền, Chủ tịch Hội đồng trường ĐH Vinh chủ trì kỳ họp. Ảnh: vinhuni.edu.vn
 

Cùng đó, Hội đồng trường cũng thống nhất và bổ nhiệm 2 Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Vinh. Trong đó, 1 phó hiệu trưởng được bổ nhiệm lại là TS Trần Bá Tiến. Một Phó Hiệu trưởng được bổ nhiệm mới là TS Nguyễn Thị Thu Cúc, Trưởng khoa Kinh tế.

Thanh Hùng

Phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ

Phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc ĐH Cần Thơ

GS.TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Cần Thơ vừa ký thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập 4 trường trực thuộc.