Ngày 27/7, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2015 của UBND thành phố Hà Nội có quyết định về việc xử lý vi phạm quy chế, nội quy thi đối với thí sinh.

 

Công văn do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, ông Nguyễn Đình Hoa, ký nêu rõ: Xử lý theo Quy định đối với 146 bài thi của 139 trường hợp thí sinh vi phạm Quy chế, Nội quy thi.

Cụ thể: Chấm điểm 0 đối với 4 bài thi viết kiến thức chung và 2 bài thi viết chuyên ngành bị đình chỉ thi. Trừ 40% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức độ cảnh cáo, 20% số điểm của môn thí sinh vi phạm ở mức độ khiển trách của 140 bài vi phạm Quy chế, Nội quy thi.

Trước đó, ngày 21/6, buổi viết kiến thức chung và viết chuyên ngành Kỳ thi tuyển công chức năm 2015 của Hà Nội đã diễn ra với tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi viết là 2.716 người.

Ngân Anh