- Bài toán lớp 2 được một phụ huynh đưa lên mạng với 2 cách giải, 2 đáp số khác nhau và xin lời bình của các thầy cô.

Đăng kèm bài toán, phụ huynh này chia sẻ: “Theo mình thì bạn A đúng vì cái nào trong ngoặc thì làm trước. Khi có phép tính bình thường thì nhân chia trước, cộng trừ sau.

Từ phải qua trái nếu chia đứng trước thì làm trước nhân làm sau và ngược lại và cộng trừ cũng như vậy. Vậy mà nhiều người vẫn cho rằng B đúng”.

Tranh cãi gay gắt bài toán lớp 2 hai đáp số
Bài toán nhân chia cộng trừ gây tranh cãi