- Đây chính là vị vua có nhiều con nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam với 142 công chúa và hoàng tử. Xung quanh vị vua này vẫn còn nhiều giai thoại ly kỳ ít biết. Sinh thời, để chống tham nhũng, ông từng chuẩn y quyết định xử tử cả bố vợ.

Minh Mạng là một trong số những vị vua giỏi trị nước nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Triều Nguyễn dưới thời trị vì của ông đã xây dựng được một quốc gia hùng mạnh, khiến các nước lân bang phải kính nể.


Dưới thời trị vì của mình, vua Minh Mạng đã cho đổi quốc hiệu thành Đại Nam, lãnh thổ nước Việt dưới thời Minh Mạng được củng cố, mở rộng, kéo dài từ tận Lạng Sơn đến Mũi Cà Mau như ngày hôm nay.

Câu 1: Vua Minh Mạng lúc còn nhỏ có tên húy là gì?

A.A. Nguyễn Phúc Đảm

Đáp án: Vua Minh Mạng (1791-1841), lúc nhỏ có tên là Nguyễn Phúc Đảm và Nguyễn Phúc Kiểu. Ông là con trai thứ hai của vua Gia Long (Nguyễn Ánh). Theo sách Chín đời chúa mười ba đời vua triều Nguyễn, sinh thời vua Gia Long có ý định truyền ngôi cho người con trưởng là hoàng tử Nguyễn Phúc Cảnh. Tuy nhiên, hoàng tử Cảnh chẳng may qua đời sớm nên Phúc Đảm được chọn thay thế. Sau khi vua Gia Long qua đời, tháng 12/1820 Nguyễn Phúc Đảm lên ngôi hoàng đế lấy hiệu là Minh Mạng, ông trị vì triều Nguyễn trong 21 năm (1820-1841). Trong thời gian đó, Minh Mạng đã xây dựng được một quốc gia hùng cường, đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

B.B. Nguyễn Phúc Ưng Thì

C.C. Nguyễn Phúc Hồng Nhậm

 
Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng
Câu 2. Người cha vợ nào của Minh Mạng từng bị xử tử vì tham nhũng?

A.A. Lê Văn Khôi

B.B. Huỳnh Công Lý

Đáp án: Vốn là ông vua nổi tiếng nghiêm khắc, sinh thời, vua Minh Mạng từng xử phạt rất nặng nhiều quan lại, thân tộc có hành vi tham nhũng. Trong số các vụ án trị quan tham của Minh Mạng, nổi tiếng nhất là vụ vua chuẩn y tử hình bố vợ là Huỳnh Công Lý. Theo sử sách, Huỳnh Công Lý vốn là công thần từ thời Gia Long, sau này được cử làm Phó Tổng trấn Gia Định, tuy nhiên, trong thời gian Tổng trấn Lê Văn Duyệt ra Huế (1816-1820), Huỳnh Công Lý đã lợi dụng chức vụ và bề trên đi vắng, Huỳnh Công Lý thừa cơ vơ vét của cải từ nhân dân và binh lính tới 30.000 quan tiền. Sự việc bại lộ, Huỳnh Công Lý đã bị xử tử.

C.C. Lý Hữu Diệm

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng
Câu 3. Trong 142 người con của vua Minh Mạng có bao nhiêu hoàng tử?

A.A. 76

B.B. 77

C.C. 78

Đáp án: Không chỉ nổi tiếng là ông vua nghiêm khắc, giỏi trị nước, Minh Mạng cũng là vị vua có nhiều con cái nhất trong số những ông vua chuyên chế khác của phong kiến Việt Nam. Sinh thời, vua Minh Mạng có tới 142 người con, trong đó có 78 hoàng tử và 64 công chúa. Hiện nay, bài thuốc Minh Mạng thang sinh thời ông vẫn thường sử dụng trở thành bài thuốc quý lưu truyền trong dân gian.

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng
Câu 4. Sau khi qua đời, vua Minh Mạng để lại di chiếu truyền ngôi cho người con nào?

A.A. Nguyễn Phúc Miên Tông

Đáp án: Có rất nhiều con cái nên việc chọn ra người kế vị cũng là bài toán không hề dễ dàng với vua Minh Mạng. Năm 1841, khi ốm nặng, biết mình không qua khỏi, vua đã gọi đại thần Trương Đăng Quế tới và ủy thác “Hoàng tử Trường Khánh Công (Nguyễn Phúc Miên Tông) lấy về ngôi thứ là hàng trưởng, lấy về đức, về tuổi nên nối ngôi lớn. Ngươi nên hết lòng giúp sức rập, hễ việc gì chưa hợp lẽ, ngươi nên lấy lời nói của ta mà can gián. Ngươi trông mặt ta, nên ghi nhớ lấy”. Nói rồi, vua qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 1841, sống thọ 50 tuổi. Theo di chiếu của vua, triều thần đã đưa con trưởng Nguyễn Phúc Miên Tông lên ngôi, tức vua Thiệu Trị.

B.B. Nguyễn Phúc Miên Chính

C.C. Nguyễn Phúc Miên Định

Vị vua có tới 142 người con, xử tử cả bố vợ vì tham nhũng
Câu 5. Người con nào của vua Minh Mạng bị xử phạt vì gây chết người?

A.A. Miên Bửu

B.B. Miên Thử

C.C. Miên Phú

Đáp án: Theo Đại Nam thực lục, hoàng tử Nguyễn Phúc Miên Phú tuy được răn dạy cẩn thận, nhưng tiếng tình phóng khoáng, chỉ thích ăn chơi, hưởng lạc, không chịu học hành, ỷ thế làm điều càn bậy. Tháng 11 năm Ất Mùi (1835), Miên Phú cùng các thuộc hạ là Hoàng Văn Vân, Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Quế tổ chức đua ngưạ ở ngoài hoàng thành, gây náo loạn đường phố, một bà lão vì không tránh kịp đã bị ngựa của Hoàng Văn Vân xéo chết. Biết tin, vua Minh Mạng đã ra lệnh tước mũ áo của Miên Phú, cắt lương bổng hàng năm, giam lỏng ở nhà riêng để tự sửa lỗi, không cho ra ngoài một bước, không được dự vào hàng các hoàng tử, chỉ được gọi tên là Phú (Miên là tên đệm của các Hoàng tử con Minh Mạng), phải bồi thường cho người bị hại 200 lạng bạc. Những thuộc hạ của Miên Phú có tội đều bị xử theo các mức độ khác nhau. Nặng nhất là Hoàng Văn Vân bị xử chém, anh em Bùi Văn Nghị, Bùi Văn Quế bị đày đi phát vãng nơi xa, khi tới nơi còn bị đánh 100 gậy.

Tiểu Uyên