Quanh cuộc đời các Trạng nguyên đỗ đạt tính trong khoa cử nước ta có nhiều giai thoại hay được hậu thế lưu truyền.

 

Có những giai thoại về việc các quan trạng bằng tài năng, sức vóc của mình làm rạng danh nước nhà. Có cả giai thoại về việc lấy vợ có một không hai của một vị trạng nguyên không phải ai cũng được hay.

Ngân Anh