1. Vị thái giám quyền lực nhất lịch sử Việt Nam này là ai?

A.Lý Nhân Nghĩa

B.Lý Thường Kiệt

Đáp án: Lý Thường Kiệt là một nhà chính trị quân sự nổi tiếng dưới thời nhà Lý nước Đại Việt. Năm 1041, Thường Kiệt còn ít tuổi, được sung làm Hoàng Môn Chi Hậu, một chức hoạn quan theo hầu Lý Thái Tông. Trong 12 năm làm quan trong triều, danh tiếng của Lý Thường Kiệt càng ngày càng nổi. Ông làm đến chức Nội Thị Sảnh Đô Tri khi mới 35 tuổi.

C.Phạm Ứng Mộng

D.Hoàng Ngũ Phúc

2. Ông trở thành hoạn quan khi nào?

A.Từ khi còn nhỏ

B.Lúc về già

C.Sau khi đã đính hôn

Đáp án: Trước khi trở thành hoạn quan, Lý Thường Kiệt đã đính hôn với Tạ Thuần Khanh, con gái của quan điện súy Tạ Đức Sơn và bà Ngô Thuần Trúc. Tuy nhiên trong thời gian chờ đợi, Lý Thường Kiệt lại trở thành hoạn quan nên hôn lễ này bị hủy bỏ.

D.Sau khi có con

3. Sau hơn 40 ngày vây thành Ung Châu của nhà Tống nhưng không phá được, Lý Thường Kiệt đã dùng kế công thành là?

A.Bắc thang mây để leo vào thành

B.Cho người trà trộn vào thành, nữa đêm nội ngoại ứng hợp phá thành

C.Đắp đất dưới chân thành, đất cao đến đâu thì leo lên đến đó

Đáp án: Thành Ung Châu rất vững chắc, người Trung Quốc luôn nghĩ Lý Thường Kiệt không thể nào phá được. Sau hơn 40 ngày vây hãm, có tù binh bên Tống hiến kế thổ công, lấy đất đắp dưới chân thành mà leo qua. Lý Thường Kiệt theo đó mà phá được thành.

D.Dùng hỏa công phóng hỏa gây nhiễu loạn trong thành

 

4. Ngoài chiến công chống Tống, đại tướng Lý Thường Kiệt còn nổi tiếng với chiến tích nào?

A.Đại phá quân Xiêm

B.Đánh bại quân Chiêm Thành

Đáp án: Dưới thời Lý Thánh Tông, Lý Thường Kiệt cầm quân giao chiến với quân đội Chiêm Thành. Vào năm 1069, ông truy đuổi và bắt được vua Chiêm là Chế Củ. Sau này khi về già, Lý Thường Kiệt còn nhiều lần giao chiến với quân Chiêm Thành và đạt được nhiều thắng lợi.

C.Đánh bại quân đế quốc Khmer

D.Dẹp tan các cuộc nổi loạn trong nước

5. Ngoài thời Lý, các triều đại khác của Việt Nam từng tiến quân qua Trung Quốc là?

A.Tiền Lê

B.Nhà Trần

C.Nhà Hậu Lê

D.Cả 3 phương án trên

Đáp án: Ngoài chiến tích lẫy lừng của Lý Thường Kiệt đánh sang đất Tống, lịch sử Việt Nam còn có nhiều lần tiến quân qua biên giới để cự địch, tuy nhiên với quy mô nhỏ hơn thời nhà Lý.

Trường Giang

Thứ vũ khí của vua Quang Trung khiến Trung Hoa cũng phải nể sợ

Thứ vũ khí của vua Quang Trung khiến Trung Hoa cũng phải nể sợ

 - Với thứ vũ khí đặc biệt này, vua Quang Trung đã thống nhất Đại Việt, xưng ngôi hoàng đế khiến cả nước Trung Hoa cũng phải vị nể.