Trong 30 giây, hãy tìm tất cả số hình vuông có trong hình
Có tất cả bao nhiêu hình vuông?
 

Khánh Hòa

Thử thách với bài toán hình học

Thử thách với bài toán hình học

 Thử xem, trong 1 phút, bạn có thể tìm được bao nhiêu hình ngũ giác!