Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng những đồng tiền giấy đầu tiên của nước ta được in ấn, phát hành dưới triều Hồ và người đề ra chủ trương sử dụng tiền giấy là Hồ Qúy Ly.

Tuy nhiên, những đồng tiền giấy đầu tiên của nước ta ra đời sớm hơn, trước khi triều Hồ thành lập.

 

Khi nói về "ông tổ" của tiền giấy Việt Nam và những đồng tiền giấy đầu tiên, chúng ta cũng không thể không nhắc đến “ông tổ” làm tiền giấy giả.

Ngân Anh