Đó là câu hỏi số 9 dưới đây.

Tranh luận sôi nổi về chủ ngữ của một câu hỏi Tiếng Việt
Ảnh: Nguồn Nguyễn Chí Ngọc Hưng

Rất nhiều người đáp lại lời "nhờ vả" này, trong đó chủ yếu chia hai "phe" - "phe" chọn đáp án B và "phe" chọn đáp án C. 

 

Còn bạn chọn đáp án nào, và tại sao?

Ngân Anh

Phụ huynh bối rối vì đáp án bài toán đếm tam giác

Phụ huynh bối rối vì đáp án bài toán đếm tam giác

"Bài này 8 hay mấy hình ạ? Em thấy bối rối cho người làm phụ huynh như em quá!".