Trổ tài với 6 que diêm

Trên mặt bàn đã đặt sẵn các tấm bìa ghi các con số như sau:

Trổ tài với 6 que diêm
 

Bạn hãy trổ tài dùng đúng 6 que diêm đặt vào giữa các con số để biến các con số trên thành các phép tính đúng nhé.

Phan Duy Nghĩa(Hà Tĩnh)

Thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng

Không thay đổi vị trí các con số, bạn hãy đặt dấu "+" hoặc "-" vào dãy số dưới đây để được phép tính đúng.