Tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, vua chẳng ra vua, tôi chẳng ra tôi, quyền lực rơi vào tay các bề tôi, triều đại này có tới 9 vị vua bị bức tử.

Câu 1: Triều đại phong kiến nào ở nước ta có tới 9 vị vua bị bức tử?

A.A. Lý

B.B. Trần

C.C. Hậu Lê

Đáp án chính xác là Hậu Lê.

Hậu Lê là triều đại phong kiến trị vì lâu nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, với 361 năm (1428-1789). Tuy vậy, nhà Hậu Lê chỉ nắm được thực quyền trong giai đoạn đầu, kể từ sau khi bị nhà Mạc chiếm ngôi (1527), quyền lực rơi vào tay dòng họ Trịnh. Tồn tại trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động, nhà Hậu Lê luôn là tâm điểm của những cuộc tranh giành quyền lực giữa các thế lực phong kiến. Đã có tới 9 vị vua nhà Lê bị thân vương, đại thần bức tử, bao gồm: Lê Nhân Tông, Lê Nghi Dân, Lê Uy Mục, Lê Tương Dực, Lê Chiêu Tông, Lê Cung Hoành, Lê Anh Tông, Lê Kính Tông, Lê Duy Phường.

 

Câu 2. Vua nào sau đây của nhà Hậu Lê bị họ Trịnh bức tử?

A.A. Lê Kính Tông

B.B. Lê Duy Phường

C.C. Cả 2 vua trên

Đáp án chính xác là cả hai vua trên.

Lê Kính Tông (1588 – 1619), là vị vua thứ 5 của thời Lê trung hưng. Năm 1619, Lê Kính Tông cùng Trịnh Xuân mưu giết chết Trịnh Tùng để giành lại địa vị. Nhưng kế hoạch bại lộ, Trịnh Xuân bị tống vào ngục, còn nhà vua bị bức thắt cổ chết. Lê Duy Phường (1709 – 1735) là vua thứ 12 của thời Lê trung hưng, cháu ngoại chúa Trịnh Cương. Tháng 4 năm 1735, Lê Thuần Tông mất, Trịnh Giang lập em Duy Phường là Lê Duy Thận làm vua, tức là Lê Ý Tông. Lê Duy Phường bị dời đến ở một ngôi nhà ở bên ngoài. Tháng 9/1735, Trịnh Giang sai người thắt cổ giết chết ông. Lê Duy Phường ở ngôi 3 năm, thọ 27 tuổi.

Câu 3. Vua nào của nhà Hậu Lê bị thân vương giết chết, bị bắn cho tan xác?

A.A. Lê Nghi Dân

B.B. Lê Uy Mục

Đáp án chính xác là Lê Uy Mục. 

Lê Uy Mục là bạo chúa của nhà Hậu Lê, bị sứ thần phương Bắc gọi là Quỷ Vương, vừa lên ngôi, Uy Mục đã giết hại tổ mẫu của mình. Trong quá trình làm vua, Uy Mục không có tội ác gì không làm, giết hại trung thần, uống rượu say thì giết cung phi mua vui, cả triều đình oán ghét. Trước sự tàn bạo của Lê Uy Mục, năm 1509, Giản công tu Lê Oanh phất cờ khởi nghĩa ở Thanh Hóa, mang quân ra Thăng Long giết chết Lê Uy Mục, nhét vào họng súng thần công, bắn cho tan xác.

C.C. Lê Tương Dực

Câu 4. Vị vua tuổi trẻ tài cao nào của nhà Hậu Lê bị anh trai giết chết?

A.A. Lê Nguyên Long

B.B. Lê Tư Tề

C.C. Lê Bang Cơ

Đáp án chính xác là Lê Bang Cơ.

Lê Nhân Tông (Lê Bang Cơ), vị vua thứ ba của nhà Lê sơ. Lên ngôi khi chỉ mới hơn 1 tuổi, nhưng Lê Nhân Tông là vị Hoàng đế anh minh, biết thương dân. Ông không có thói đam mê tửu sắc, biết tôn trọng những người có công đối với Vương triều. Dưới triều Nhân Tông, nước Đại Việt thái bình thịnh trị, đời sống nhân dân ổn định, bờ cõi được bảo vệ và mở rộng. Dù sáng suốt và nhân từ, nhưng vua Nhân Tông vẫn bị anh cả là Lê Nghi Dân oán hận và muốn đoạt ngôi vì ông chỉ là con thứ. Một đêm cuối năm 1459, Nghi Dân cùng các thủ hạ đã bắc thang vào cung cấm giết vua Nhân Tông. Khi đó ông mới 18 tuổi. Cái chết của ông khiến cho quan lại "nuốt hận ngậm đau", và thần dân "như mất cha mất mẹ”.

Câu 5. Vua nào của nhà Hậu Lê chết ở nước ngoài, bị hậu thế nguyền rủa vì tội phản quốc?

A.A. Lê Thần Tông

B.B. Lê Chiêu Tông

C.C. Lê Chiêu Thống

Đáp án chính xác là Lê Chiêu Thống.

Lê Chiêu Thống là vua cuối cùng của nhà Hậu Lê. Năm 1788, Lê Chiêu Thống sang cầu cứu quân Thanh về “cõng rắn cắn gà nhà” nhưng bị vua Quang Trung đánh cho tán tác phải chạy loạn sang Trung Quốc. Cay cú vì thất bại bẽ mặt, vua Càn Long của nhà Thanh đã định tội xử phạt các đại thần, riêng Lê Chiêu Thống chỉ được ban cho tước nhỏ thuộc hàng Tam phẩm. Quá uất ức, vua Lê Chiêu Thống mắc bệnh rồi chết ở quê người, bị đời sau nguyền rủa là kẻ bán nước.

Tiểu Uyên

Sứ thần nào của nước ta từng đánh bại thần cờ Trung Quốc?

Sứ thần nào của nước ta từng đánh bại thần cờ Trung Quốc?

Khi đi sứ sang Trung Quốc, bằng tài năng và bản lĩnh hơn người, nhiều sứ thần nước ta đã góp phần làm vẻ vang đất nước, để lại câu đối để đời, những áng văn hay khiến các nước lân bang phải khâm phục.

Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?

Quốc hiệu Việt Nam lần đầu xuất hiện khi nào?

Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nước ta có nhiều lần thay đổi quốc hiệu. Trong đó, có quốc hiệu tồn tại nhiều thế kỷ, nhưng cũng có quốc hiệu chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn.    

Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?

Công chúa nào hy sinh thân mình, lấy Thoát Hoan để cản bước quân Nguyên?

Lịch sử dân tộc nước ta từng có những người phụ nữ đã hy sinh hạnh phúc cá nhân để mang lợi ích to lớn cho dân tộc.

Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?

Vị tể tướng nào trong sử Việt bị kết án tử vì mê tín dị đoan?

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có không ít bậc khai quốc công thần từng bị vua kết tội chết từ những bản án oan ức. Trong đó có người còn bị chết vì mê tín.

Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?

Vua nào từng nhường vợ mình cho người khác?

Ông là vị vua có số phận khá đặc biệt trong lịch sử Việt Nam, sinh thời từng kết duyên với vua của triều đại khác. Sau lại nhường vợ cho cận thần.

Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

Vua nào ăn chơi nức tiếng sử Việt, cho mở sòng bạc ngay tại hoàng cung?

Trong giai đoạn đầu, nhà Trần vững mạnh vì có những vị vua trị vì anh minh, nhưng càng về sau, các vua ngày càng yếu kém. Thậm chí có vua còn ăn chơi trác táng khiến đất nước suy vong.

Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?

Vua nào từng cởi áo ngự đắp cho thủ cấp của tướng địch?

Khi thấy thủ cấp của tướng địch được dâng lên trước mặt, vị vua của nhà Trần đã dành cho những lời khen ngợi, trước khi cởi hoàng bào đắp lên.