Trần Khánh Dư được đánh giá là một vị tướng tài nhờ nhiều lần đánh bại quân Nguyên Mông, nhưng ông cũng có không ít tật xấu được sử sách ghi lại.

Trần Khánh Dư là con nuôi của ai?

A.Trần Phó Duyệt

B.Trần Quốc Tuấn

C.Trần Nhân Tông

D.Trần Thánh Tông

Đáp án: Giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ nhất, Trần Khánh Dư được vua Trần Thánh Tông phong làm Thiên tử nghĩa nam – tức là con nuôi của vua.

nhân vật lịch sử,trắc nghiệm lịch sử

Trần Khánh Dư bị phế truất binh quyền, đuổi về quê vì tội gì?

A.Thông dâm với công chúa Thiên Thuỵ

Đáp án: Trần Khánh Dư thông dâm với công chúa Thiên Thuỵ, con gái vua Trần Thánh Tông, vợ của Trần Quốc Nghiễn (con trai Trần Quốc Tuấn) và bị bại lộ.

B.Thua trận trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần 2

C.Thất kính với vua Trần Thánh Tông

nhân vật lịch sử,trắc nghiệm lịch sử

Bị đuổi về quê, Trần Khánh Dư làm nghề gì để sinh sống?

A.Đốn củi

B.Buôn bán

C.Dạy võ nghệ

D.Đốt than

Đáp án: Bị cách chức, tịch thu hết tài sản, Trần Khánh Dư về quê ở Chí Linh (Hải Dương) làm nghề đốt than để kiếm sống.

nhân vật lịch sử,trắc nghiệm lịch sử
Trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, bị thất thủ, Trần Khánh Dư đã làm gì để lật ngược thế cờ?

A.Đợi thuyền chở lương thực của giặc đi qua để đánh úp

Đáp án: Sau khi thất thủ trước quân Ô Mã Nhi, Trần Khánh Dư đợi hơn 100 thuyền chở lương thực của quân Nguyên Mông kéo đến để tiêu diệt.

B.Bắt tướng giặc

C.Về nhận tội với vua

 

Trần Khánh Dư tiêu diệt 100 thuyền lương của giặc ở đâu?

A.Chí Linh (Hải Dương)

B.Vân Đồn (Quảng Ninh)

Đáp án: Sau khi thua quân Ô Mã Nhi trong cuộc chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3, Trần Khánh Dư đợi hơn 100 thuyền lương của giác kéo qua Vân Đồn để tập kích và tiêu diệt toàn bộ.

C.Thăng Long

Trần Khánh Dư trục lợi từ người dân bằng việc gì?

A.Bán than

B.Bắt người dân cống nộp

C.Bắt người dân mua nón

Đáp án: Trần Khánh Dư ra lệnh cho người dân Vân Đồn không đội món phương Bắc, mà phải đội nón Ma Lôi để tránh nhầm lẫn quân ta quân địch. Trong khi đó, ông âm thầm cho người nhà bán loại nón này với giá đắt cho người dân.

D.Bắt người dân mua vũ khí

Nguyễn Thảo

Đáp án trắc nghiệm “Vị quan nào từng phản vua chỉ vì quả muỗm?”

Đáp án trắc nghiệm “Vị quan nào từng phản vua chỉ vì quả muỗm?”

Dưới đây là Đáp án trắc nghiệm “Vị quan nào từng phản vua chỉ vì quả muỗm?”.

Đáp án trắc nghiệm “Vị vua nào có niềm đam mê… “phượt”, mặc dân khốn khổ?”

Đáp án trắc nghiệm “Vị vua nào có niềm đam mê… “phượt”, mặc dân khốn khổ?”

Dưới đây là đáp án trắc nghiệm “Vị vua nào có niềm đam mê… “phượt”, mặc dân khốn khổ?”.

Đáp án trắc nghiệm "Vị trạng nguyên có mối tình được người đời ca ngợi là ai?"

Đáp án trắc nghiệm "Vị trạng nguyên có mối tình được người đời ca ngợi là ai?"

Dưới đây là đáp án trắc nghiệm "Vị trạng nguyên có mối tình được người đời ca ngợi là ai?".

Đáp án trắc nghiệm "Trong lịch sử phong kiến, những điều ác nào bị trừng phạt nặng nề?"

Đáp án trắc nghiệm "Trong lịch sử phong kiến, những điều ác nào bị trừng phạt nặng nề?"

Dưới đây là đáp án trắc nghiệm "Trong lịch sử phong kiến, những điều ác nào bị trừng phạt nặng nề?".