"Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam" là câu nói vui để chỉ sự đa dạng, phong phú và phức tạp của Tiếng Việt

Hãy làm trắc nghiệm để biết bạn mắc lỗi chính tả ở mức độ nào.

 


Tuệ Minh