Tìm những con vật đang lẩn trốn trong bức tranh
Hơn 10 con vật đang lẩn trốn trong bức tranh.
 

Khánh Hòa(st)

Thử tài tinh mắt, tìm 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

Thử tài tinh mắt, tìm 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh

 Chỉ những người có đôi mắt tinh tường mới tìm ra 6 điểm khác biệt giữa 2 bức tranh. Bạn có thuộc trong số đó?