Bạn có nhìn ra 7 điểm khác nhau ở hai bức tranh?
 

Khánh Hòa (Sưu tầm)

Thử tài tinh mắt tìm 7 lỗi sai trong bức tranh

Thử tài tinh mắt tìm 7 lỗi sai trong bức tranh

 Hãy thử độ tinh mắt và tư duy logic của bạn để tìm ra 7 lỗi trong bức tranh dưới đây.