Lưu ý, bạn chỉ được dùng các dấu 3 lần.

Thử thách biến dãy số phi lý thành phép tính đúng
3.jpg
 

Ngân Anh(sưu tầm)

Đáp án bài toán lớp 4 khiến 99% người giải sai

Đáp án bài toán lớp 4 khiến 99% người giải sai

Bài toán tìm số thích hợp điền vào dấu ? được đăng trên nhóm Facebook “Trải nghiệm để đam mê toán học” có đáp án như sau: