Thử tài tinh mắt, tìm thỏ giúp Andy

Khánh Hòa 

+++++++++

 

Đáp án Thử tài tinh mắt tìm 7 lỗi sai trong bức tranh ngày 1/8:

1. Một thanh song cửa ngõ không có bóng
2. Bóng của chú chó ngược hướng với bóng sự vật và cô gái
3. Hướng khói bếp và hướng cây bị tạt theo 2 chiều khác nhau
4. Ngôi nhà không có cửa chính ra vào
5. Một trong ba cửa sổ treo rèm ra bên ngoài
6. Con ngựa kéo cày
7. Một cây đang mọc mầm non, cây khác lại sắp rụng lá; trên 1 cây có 2 loại lá khác nhau

Thử tài tinh mắt tìm 7 lỗi sai trong bức tranh

Thử tài tinh mắt tìm 7 lỗi sai trong bức tranh

 Hãy thử độ tinh mắt và tư duy logic của bạn để tìm ra 7 lỗi trong bức tranh dưới đây.