Bức tranh thứ 1:

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bức tranh thứ 2:

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bức tranh thứ 3:

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

 

Bức tranh thứ 4:

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

 Bức tranh thứ 5:

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Khánh Hòa(st)

5 câu đố "hack não" chứng minh IQ của bạn

5 câu đố "hack não" chứng minh IQ của bạn

Làm thế nào để gửi một cây sáo trúc dài 1,4m qua đường bưu chính của Mông Cổ, khi mà họ quy định chiều dài của bưu kiện không được quá 1m?