Thử tài logic, ai là ai trong bức tranh?
Thử tài suy đoán, ai là ai trong bức tranh?

2 người bạn tình cờ gặp nhau trên phố.

Alice, bạn đang đi đâu thế? Jane hỏi.

Tôi đang đi đến nhà số 23, Alice đáp. Bạn đang đi đâu vậy, Jane?

Tôi đang đến thăm Sarah. Cô ấy sống ở nhà số 7, Jane trả lời.

 

Câu hỏi:

1. Trong 2 cô gái, ai là Jane, ai là Alice? 

2. Cô gái tóc ngắn sẽ đi đâu?

Khánh Hòa

Tìm những con vật đang lẩn trốn trong bức tranh

Tìm những con vật đang lẩn trốn trong bức tranh

 Bạn có tin không, có hơn 10 con vật đang lẩn trốn trong bức tranh này? Hãy tìm ra chúng để biết được khả năng quan sát và trí tưởng tượng của bạn.