Thích đăng ảnh tụ tập bạn bè

Họ là người hướng ngoại.

 

Với những người thích giao du và nói nhiều, Facebook là cách để khoe với người khác, để cho thấy các mối quan hệ xã hội tuyệt vời của họ. Những người này cập nhật thường xuyên, và không có gì phải ngạc nhiên khi rất nhiều bạn bè xuất hiện trên dòng thời gian của họ.

  • Nguyễn Thảo(Theo Health)