Bao nhiêu phần trăm dân số của Ghana bị mù vào năm 2000?

A.5%

B.10%

C.15%

Đáp án: Năm 2000, căn bệnh mắt hột khiến 2,8 triệu dân (15% dân số) Ghana bị mù.

D.20%

Trung bình mỗi năm Pháp giảm được bao nhiêu người hút thuốc?

A.1 triệu người

Đáp án: Trung bình mỗi năm Pháp giảm được 1 triệu người hút thuốc.

B.2 triệu người

C.3 triệu người

D.4 triệu người

Kể từ năm 2010, tỷ lệ lây nhiễm HIV/ AIDS trên toàn cầu đã giảm bao nhiêu phần trăm ở người lớn?

A.10%

B.16%

Đáp án: Kể từ năm 2010, tỷ lệ lây nhiễm HIV/AIDS trên toàn cầu đã giảm 16% ở người lớn và 35% ở trẻ em. Hầu hết các quốc gia đang tiến tới loại bỏ sự lây nhiễm căn bệnh này vào năm 2030.

C.20%

D.25%

 

Quốc gia nào cung cấp sản phẩm vệ sinh miễn phí cho học sinh?

Quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp các sản phẩm vệ sinh miễn phí cho tất cả học sinh là quốc gia nào?

A.Scotland

Đáp án: Scotland là quốc gia đầu tiên trên thế giới cung cấp các sản phẩm vệ sinh miễn phí cho tất cả học sinh.

B.Mỹ

C.Phần Lan

D.Nhật Bản

Kể từ năm 2014, hơn 80 triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng ở quốc gia nào?

A.Nam Phi

B.Ấn Độ

Đáp án: Ấn Độ cũng là quốc gia có tốc độ xây dựng nhà vệ sinh lớn nhất mọi thời đại. Ước tính, hơn 80 triệu nhà vệ sinh đã được xây dựng kể từ năm 2014.

C.Trung Quốc

D.Việt Nam

Nguyễn Thảo