Trong lịch sử phong kiến Việt Nam có một nữ hoàng đế duy nhất, đồng thời cũng là hoàng hậu đầu tiên của một triều đại.

 

Bà là người có vận mệnh kỳ lạ trong giai đoạn chuyển giao quyền lực giữa hai triều đại.

Tuệ Minh