Bạn có cảm thấy khó chịu khi phát hiện lỗi chính tả trong một văn bản? Nếu có, bạn có thể sẽ không thích nghiên cứu mới này của ĐH Michigan, Mỹ.

lỗi chính tả, tính cách

Nghiên cứu nhỏ có tên “If You’re House Is Still Available, Send Me an Email” đã khám phá ra những kiểu tính cách nhạy cảm nhất với những lỗi sai chính tả. Các nhà nghiên cứu đã đề nghị 83 người tham gia đọc các email có lỗi sai đánh máy, lỗi sai ngữ pháp và những email không có lỗi nào.

Sau khi đọc tất cả các email, người tham gia được hỏi xem họ có phát hiện ra lỗi sai nào không, và nếu có thì họ cảm thấy khó chịu đến mức nào.

 

Tiếp theo, các nhà nghiên cứu xem xét các khuynh hướng. Người tham gia cũng được yêu cầu hoàn thành bản đánh giá tính cách “Big Five” (xác định mức độ hướng ngoại, dễ thương, tận tâm, loạn thần kinh và cởi mở của một người). Họ được đề nghị đánh giá về những người viết email bằng cách xếp hạng các đặc điểm như: thông minh, thân thiện.

Kết quả là, những người có tính cách “kém dễ thương” có xu hướng khó chịu với lỗi chính tả hơn những người khác. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đó là bởi vì những người có tính cách này “ít khoan dung với những sai lệch về quy ước”.

Trong khi đó, những người hướng ngoại có xu hướng bỏ qua những lỗi ngữ pháp và lỗi phát âm. Ngược lại, những người hướng nội có xu hướng chú ý tới lỗi sai và đánh giá về người viết email một cách tiêu cực.

Những người đạt điểm cao về sự tận tâm và đạt điểm thấp về sự cởi mở là những người nhạy cảm hơn với những lỗi sai đánh máy. Tuy nhiên, mức độ loạn thần kinh của một người không có ảnh hưởng gì tới cách mà họ phát hiện và suy luận ra nghĩa đúng của những lỗi sai này.

  • Nguyễn Thảo (Theo Health)