- Đề toán lạ xuất hiện trên một diễn đàn dành cho giáo viên tiểu học, thu hút sự chú ý của nhiều thành viên.

Đề toán hài hước trêu đùa các thầy cô tương lai
Đề toán được đăng tải trên một diễn đàn dành cho giáo viên tiểu học
 

Đề bài như sau: "Có 6 tấm bìa, mỗi tấm bìa được ghi một trong các từ: KHÔNG, THẦY, ĐỐ, MÀY, LÀM, NÊN. Một em bé chưa biết chữ chơi trò chơi, em xếp tùy thích các bìa thành một hàng ngang. Tính khả năng để em bé xếp được câu "LÀM THẦY MÀY KHÔNG NÊN ĐỐ".

Đề bài được các thành viên nhận xét là khá thú vị, có tính hài hước và thực ra không khó. Vì đây bản chất là bài toán xác suất thống kê.

Thông tin ghi trên đề cho thấy đây có thể là một đề thi dành cho các sinh viên khoa giáo dục tiểu học - mầm non của một trường ở Đắk Lắk.

  • Nguyễn Thảo