- Bắt đầu từ khoa thi đầu tiên vào năm 1075 dưới vương triều Lý, nền khoa cử của Việt Nam đã trải qua gần 1.000 năm cho tới khi kết thúc bằng khoa thi Nho học cuối tổ chức vào năm 1919 dưới triều vua Khải Định.

Hãy cùng tìm hiểu những thông tin thú vị về các nhà khoa bảng Việt Nam thông qua bài trắc nghiệm kiến thức sau đây:

 

Hà Phương