Bức tranh của Nikko:

câu đố,thử tài tinh mắt

Bức tranh của Mike:

câu đố,thử tài tinh mắt

Bức tranh của Mina:

câu đố,thử tài tinh mắt
 

Bức tranh của Angle:

câu đố,thử tài tinh mắt

Bức tranh của Si:

câu đố,thử tài tinh mắt

Bạn đã nhìn thấy những lỗi sai ấy chưa, hãy chia sẻ điều đó với chúng tôi!

Khánh Hòa(Hình ảnh: Bright side)

Hãy dùng sự thông thái của bạn để giải mã vụ án

Hãy dùng sự thông thái của bạn để giải mã vụ án

Từ thông tin được cung cấp dưới đây, hãy dùng khả năng suy luận tuyệt đỉnh của mình để tìm ra kẻ gây án.