Bức tranh của Nikko:

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bức tranh của Mike:

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bức tranh của Mina:

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh
 

Bức tranh của Angle:

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bức tranh của Si:

Giúp họa sĩ tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Bạn đã nhìn thấy những lỗi sai ấy chưa, hãy chia sẻ điều đó với chúng tôi!

Khánh Hòa(Hình ảnh: Bright side)

Hãy dùng sự thông thái của bạn để giải mã vụ án

Hãy dùng sự thông thái của bạn để giải mã vụ án

Từ thông tin được cung cấp dưới đây, hãy dùng khả năng suy luận tuyệt đỉnh của mình để tìm ra kẻ gây án.