Điều luật kì lạ cấm phụ nữ mặc váy ra đường xuất hiện trong thời kỳ nào?

1. Điều luật được nhắc tới đặt ra dưới thời đại nào?

A.Nhà Trần

B.Nhà Lý

C.Nhà Nguyễn

Đáp án: Theo Minh Mệnh Chính Yếu, thời vua Minh Mạng (1820-1840) có điều luật cấm đàn bà mặc váy (quần không đáy) ra chợ. Thay vào đó, phụ nữ phải mặc quần hai ống mới được ra ngoài buôn bán.

D.Nhà Lê

2. Điều luật kì lạ này của vua Minh Mạng có hiệu lực tại vùng nào trên lãnh thổ Việt Nam?

A.Đàng Ngoài

Đáp án: Tại thời nhà Nguyễn, phụ nữ Đàng Ngoài thường xuyên mặc váy trong sinh hoạt hơn phụ nữ Đàng Trong. Dụ của vua chủ yếu nhắm vào lề thói ăn mặc của phụ nữ Đàng Ngoài.

B.Đàng Trong

C.Miền núi

D.Cả 3 ý trên

3. Lý do khiến vua Minh Mạng cấm phụ nữ mặc váy là gì?

A.Vì mặc váy không tiện cho lao động sản xuất

B.Vì theo ý vua mặc váy không chỉnh tề, lịch sự bằng mặc quần

Đáp án: Năm Đinh Dậu 1837, vua ban dụ rằng: “Từ năm Minh Mạng thứ 8 đến nay, đã mười năm rồi, vẫn nghe nói dân chưa sửa đổi. Vả lại, từ tỉnh Quảng Bình trở vào Nam, mũ khăn, quần áo đều theo cách của nhà Hán, nhà Minh, xem khá tề chỉnh. Theo phong tục cũ của người miền Bắc, con trai đóng khố, con gái mặc áo thắt vạt, dưới mặc váy. Đẹp xấu đã thấy rõ rệt”. Có thể thấy, theo ý vua, mặc váy rõ ràng là không chỉnh tề bằng mặc quần theo cách của người Trung Hoa.

C.Vì mặc váy không phù hợp với khí hậu thời tiết Đàng Ngoài

D.Vì váy không phải là trang phục truyền thống của dân ta

 

4. Trong lịch sử Việt Nam, lần đô hộ nào giặc phương Bắc cũng bắt dân ta phải bỏ váy mặc quần để đồng hóa?

A.Nhà Minh

Đáp án: Năm 1414, giặc Minh đô hộ nước ta, muốn đồng hóa nên bắt đàn bà, con gái bỏ váy mặc quần. Tuy nhiên đến thời vua Lê Huyền Tông đã sắc dụ cấm dân ta ăn mặc theo kiểu Tàu, quay trở lại mặc váy theo y phục truyền thống của dân tộc.

B.Nhà Đường

C.Nhà Thanh

D.Nhà Tùy

5. Váy xuất hiện lần đầu tiên vào giai đoạn nào trong lịch sử Việt Nam?

A.Thời kì Đông Sơn

Đáp án: Hình chiếc váy được tìm thấy trên một số di vật khảo cổ từ thời kì văn hóa Đông Sơn. Phụ nữ Việt Nam từ đó về sau coi váy như một trang phục truyền thống.

B.Thời kì nhà Lý

C.Thời kì nhà Hán

D.Thời kì nhà Hồ

Trường Giang

Đội quân kì lạ nhất trong lịch sử Việt Nam

Đội quân kì lạ nhất trong lịch sử Việt Nam

Có một đội quân kì lạ trong lịch sử Việt Nam, được cấu thành từ những tù nhân mắc trọng tội, phường “đầu trộm đuôi cướp”, những kẻ không còn chốn dung thân. Và đội quân này đã lập được nhiều chiến công chống giặc ngoại xâm.