Một bài toán có tới 4 cách giải và ra 2 đáp án. Theo bạn, đâu là phương án đúng?
 
bài toán

Ngân Anh st