Một bài toán có tới 4 cách giải và ra 2 đáp án. Theo bạn, đâu là phương án đúng?
 
Đau đầu với bài toán có 4 cách giải, 2 đáp số

Ngân Anh st