Dưới đây là đáp án về những con số trong các bức ảnh.

1.

Đáp án các con số trong bức ảnh

Đáp án các con số trong bức ảnh

2. 

Đáp án các con số trong bức ảnh

Đáp án các con số trong bức ảnh

3. 

 

Đáp án các con số trong bức ảnh

Đáp án các con số trong bức ảnh

4.

Đáp án các con số trong bức ảnh

Đáp án các con số trong bức ảnh

5. 

Đáp án các con số trong bức ảnh

Đáp án các con số trong bức ảnh

Ngân Anh(theo Bright Side)

Bạn có biết hết được tên các 'bé' động vật này?

Bạn có biết hết được tên các 'bé' động vật này?

Có rất nhiều loài động vật chúng ta coi là đáng sợ, mặc dù thực sự vô hại. Nhưng cũng có một số loài trông thật đáng yêu và chúng ta cho rằng chúng thân thiện dù thực tế, một số có khả năng gây chết người.