Đáp án tìm hình vuông ngày 1/9
Đáp án: Có tất cả 11 hình vuông.
 

Khánh Hòa

Trong 30 giây, hãy tìm tất cả số hình vuông có trong hình

Trong 30 giây, hãy tìm tất cả số hình vuông có trong hình

 Cùng điều chỉnh đồng hồ bấm giờ thành 30 giây trong thử thách dưới đây. Và cho chúng tôi biết số hình vuông bạn đã tìm được nhé!