câu hỏi trắc nghiệm,đáp án,câu đố

Đáp án: 8 điểm khác nhau giữa 2 bức tranh là 8 cái chân của con nhện.

 

Khánh Hòa

Tìm 8 điểm khác nhau giữa hai bức tranh

Tìm 8 điểm khác nhau giữa hai bức tranh

 Chỉ những người vừa đơn giản, lại vừa tinh nhanh mới có thể trả lời câu đố này. Bạn thì sao?