Đáp án tìm 7 điểm khác nhau trong hai bức tranh

Đáp án:

1. Đôi chân của cô gái

2. Bờ gạch bồn hoa phía bên phải cô gái

3. Tóc của bức tượng bên trái cô gái

 

4. Giữa bức tranh, một bên có cây, một bên không có cây ở cạnh bức tượng

5. Ánh sáng màu vàng ở góc phải của hai bức tranh

6. Bên phải tòa nhà, một bên hiện ra 4 cửa sổ, một bên hiện ra 2 cửa sổ

7. Bụi cây bên phải, sát tòa nhà.

Khánh Hòa

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

Sinh vật nào dưới đại dương sản sinh nhiều oxy nhất?

 Khi nào và làm thế nào loài sinh vật này xuất hiện vẫn đang được các nhà khoa học nghiên cứu.