Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Bức tranh thứ 1: 2 chữ MIN - MAX trên chiếc ấm siêu tốc cần đổi chỗ cho nhau.

Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Bức tranh thứ 2 có 2 lỗi sai: Tháng 6 chỉ có 30 ngày, chiếc laptop bị thiếu dấu cách

Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Bức tranh thứ 3: Trong khi những người cầm ô bị đọng nước dưới chân, còn người phụ nữ váy đỏ không có ô lại khô ráo.

 
Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Bức tranh thứ 4: Chiều cao của bụi dâu tây vượt xa thực tế.

Đáp án thử tài tinh mắt ngày 21/8

Bức tranh thứ 5: Chú cá này không có vây.

Khánh Hòa

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

Thử tài tinh mắt, tìm lỗi sai trong 5 bức tranh

 Các bức tranh dưới đây đều có ít nhất một lỗi sai. Hãy tìm ra chúng.