Dưới đây là đáp án bài toán tính số lượng gà đang nhặt thóc trên sân.

Xem bài toán TẠI ĐÂY.

Các bạn có làm đúng không?

Đáp án:Theo bài ra ta có: số gà trắng gấp 3 lần số gà đốm, số gà nâu gấp 5 lần số gà trắng. Nếu ta coi số gà đốm là 1 phần thì số gà trắng là 3 phần và số gà nâu là 15 phần như thế. Từ đó ta tính được số gà mỗi loại.

Bài giải: Coi số gà đốm là 1 phần thì số gà trắng là 3 phần và số gà nâu là 15 phần như thế. Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 3 + 15 = 19 (phần).

 

Giá trị 1 phần hay số gà đốm là: 171 : 19 = 9 (con)

Số gà trắng là: 3   9 = 27 (con)

Số gà nâu là: 171 – 9 – 27 (hoặc 15   9) = 135 (con)

Đáp số: 9 gà đốm; 27 gà trắng; 135 gà nâu.

Phan Duy Nghĩa(Sở GD-ĐT Hà Tĩnh)