Câu hỏi trắc nghiệm,câu đố,đáp án
Bạn đã tìm ra hết các hình ngũ giác này chứ?
 

Khánh Hòa

Thử thách với bài toán hình học

Thử thách với bài toán hình học

 Thử xem, trong 1 phút, bạn có thể tìm được bao nhiêu hình ngũ giác!