Câu đố TẠI ĐÂY

Bạn đã giải chúng trong thời gian bao nhiêu lâu?

1. Bạn đếm được bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?

Đáp án là 7 hình vuông.

Đáp án 5 câu đố giải trong 1 phút

2. Có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án là 8 hình tam giác.

Đáp án 5 câu đố giải trong 1 phút

3. Bạn đếm được bao nhiêu hình ngũ giác trong hình dưới đây?

 

Đáp án là 12 hình ngũ giác.

Đáp án 5 câu đố giải trong 1 phút

4. Bạn lại tiếp tục đếm hình vuông nhé.

Đáp án là 11 hình vuông.

Đáp án 5 câu đố giải trong 1 phút

5. Và lại có bao nhiêu hình tam giác?

Đáp án là 6 hình tam giác.

Đáp án 5 câu đố giải trong 1 phút

Ngân Anh(Theo Bright Side)

Thử 'bẻ khóa' 5 câu đố này trong 1 phút

Thử 'bẻ khóa' 5 câu đố này trong 1 phút

Các bạn hãy chơi cùng những người trong gia đình hay với bạn bè, rồi cùng so sánh kết quả nhé.